Επιμεταλλώσεις

Υλικά επιμετάλλωσης

 • Απολλαδώσεις
 • Επιψευδαργυρώσεις (Οξυνες και Αλκαλικές)
 • Επιχαλκώσεις (Οξυνη και Αλκαλική)
 • Ενεργοποιήσεις
 • Επινικέλωση
 • Επιορειχάλκωση
 • Επαργύρωση
 • Επιχρύσωση
 • Επιροδίωση
 • Οξειδώσεις Αργύρου και Ορειχάκλου
 • Παθητικοποιήσεις επιμεταλλόσεων

Εργαλεία

 • Καλάθια Τιτανίου
 • Σάκοι Ανοδείων
 • Θερμαντήρες
 • Στήλες Απιονισμού Ύδατος

Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις

 • Ανορθωτές για Επιμετάλλωση
 • Αντλίες και Φίλτρα
 • Μπάνια Pe και PP
 • Γραμμές παραγωγής ημιαυτόματες και αυτόματες