Μαζική επιφανειακή κατεργασία

Μηχανές Μαζικής Επιφανειακής Κατεργασίας

  • Δονητές λείανσης, στρογγυλοί
  • Δονητές ευθύγραμμοι και παραλληλόγραμμοι
  • Δονητές μπίλιας
  • Δονητές Στεγνώματος

Υλικά και Πρόσθετα Μαζικής Επιφανειακής Κατεργασίας

  • Τρόχαλα : Πολυεστερικά - Αμινoπλαστικά - Κεραμικά - Πορσελάνης
  • Singatura, στεγνώματος & γυαλίσματος
  • Πρόσθετα βοηθήματα για την μαζική επιφανειακή κατεργασία

Επεξεργασία Αποβλήτων από την μαζική επιφανειακή κατεργασία

  • Συστήματα κατεργασίας αποβλήτων, ανά παρτίδα
  • Συστήματα κατεργασίας αποβλήτων, συνεχούς ροής