Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία Ε & Ι Μυτιληναίος ΑΕ από το 2004 στεγάζεται και λειτουργεί στην νέα ιδιόκτητη μονάδα της στις Αχαρνές (Μενίδι) Αττικής.

Η μονάδα πληροί της προδιαγραφές μίας σύγχρονης επιχείρησης εξασφαλίζοντας: Την ασφάλεια και υγιεινό περιβάλλον για τους εργαζόμενους και επισκέπτες. Την γρήγορη και ασφαλή διεκπεραίωση των εργασιών μας. Την διασφάλιση της ποιότητας των εμπορευμάτων μας.

Η τοποθεσία των εγκαταστάσεων μας προσφέρει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις βασικές Βιομηχανικές περιοχές της Αττικής και είναι δίπλα στους βασικούς άξονες των Εθνικών οδών, για την εξυπηρέτηση των πελατών ανά την Ελληνική επικράτεια και τις κοντινές Βαλκανικές χώρες.

Ο εξοπλισμός της εταιρείας είναι ιδιόκτητος και εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες τόσο της λειτουργίας, όσο την ταχεία εξυπηρέτηση των πελατών μας και την ασφαλή φύλαξη και διακίνηση των εμπορευμάτων μας. Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία είναι εφοδιασμένη με :

  • Πολυώροφα συστήματα αποθήκευσης
  • Περονοφόρα, σε κάθε όροφο
  • Δύο νέα φορτηγά, με γερανό
  • Μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης αποθηκών.
  • Συστήματα ποιοτικού ελέγχου της ορθής εφαρμογής των προϊόντων μας.