Επισμαλτώσεις

Υλικά

  • Σμάλτα Διαφανοί
  • Σμάλτα Καλυπτικά
  • Καταλύτες Σμάλτου, για διάφορες επιφάνειες

Εξοπλισμός

  • Σμαλτιέρες
  • Τραπέζια επισμάλτωσης
  • Φούρνοι επισμάλτωσης